Copyright © 2011-2018 rphsuk.co.uk
Pasi de inregistrare:
Plicul A - Certificatul de Conformitate (Letter of Compliance) ● Plicul A va fi trimis de catre Ministerul Sanatatii direct la GPhC. ● Pentru aceasta, fiecare aplicant depune documentete de mai jos la Directia de Sanatate Publica (D.S.P.) din judetul de domiciliu, respectiv din municipiul Bucuresti. Pentru absolventii din 2008 (inclusiv) – prezent: - copie BI/CI; - copie legalizata a diplomei de Bacalaureat; - copie legalizata a diplomei de Farmacist; - copie legalizata a foii matricole/suplimentului la diploma (mai nou, de cativa ani); - adeverinta tip D.S.P., in original, de la Universitatea care a emis diploma de Farmacist (se stipuleaza anii intre care s-a efectuat ciclul de invatamant universitar); - cerere tip (se elibereaza si se completeaza in momentul depunerii actelor la D.S.P.);           Foarte important! In momentul completarii cererii, aplicantul trebuie sa scrie pe cerere ca solicita Certificatul de Conformitate pentru Marea Britanie /UK. Daca nu se face aceasta specificatie, Ministerul Sanatatii nu trimite Certificatul de Conformitate in UK. In cazul in care primiti refuzul functionarului de la D.S.P. de a scrie acest lucru pe cerere, rugati-l sa ia legatura cu Ministerul Sanatatii (forul lor tutelar) la Directia de Resurse Umane, pentru ultimele reglementari legale. Pentru cei care au absolvit pana in 2007 (inclusiv): - sunt necesare toate actele de mai sus; - in plus, trebuie depusa dovada vechimii de munca neintrerupta a unui calup de 3 ani, inclusi in ultimii 5 ani (data finala a perioadei de 5 ani fiind chiar data depunerii actelor la D.S.P.). Se pot depune doua feluri de acte pentru a dovedi aceasta vechime: - varianta A: copie legalizata a cartii de munca; - varianta B: copii legalizate dupa contractul/contractele de munca + adeverinta/adeverinte tip Ministerul Sanatatii (se gasesc pe site-ul www.ms.ro) completate de angajator/angajatori. Observatii vis-a-vis de vechime: - vechimea trebuie sa fie full-time (40 de ore/saptamana); - nu este considerata vechime jumatatea de norma (numai in cazul in care in aceeasi zi s-au lucrat doua jumatati de norma); - pentru cei care au fost in rezidentiat in ultimii 5 ani, vechimea din timpul rezidentiatului (adica, vechimea din spital)  nu este luata in considerare, deoarece aplicantul a fost inca in proces de invatamant; este luata in considerare vechimea facuta in alta parte, daca aplicantul a avut al doilea job in acelasi timp cu rezidentiatul (tot 40 de ore/saptamana); - pentru aplicantii care in perioada de 5 ani au avut concediu de cresterea copilului, este necesara tratarea particulara pentru fiecare caz in parte, deoarece in vechea lege a muncii concediul era considerat vechime neintrerupta iar in noua lege a muncii este considerat intrerupere. ● Odata cu depunerea actelor la D.S.P. se elibereaza un bon care contine numarul de dosar si data depunerii. ● In maximum doua saptamani, prin lege, D.S.P trimite dosarul la Ministerul Sanatatii – Directia de Resurse Umane.  Timpul mediu real in care se elibereaza Certificatul de Conformitate este de 3-4 luni. Foarte important! In aceasta perioada de 3-4 luni, aplicantul nu trebuie sa pregateasca alte acte (vezi Plicul B si Plicurile C) deoarece valabilitatea acestora din urma este mult mai mica decat timpul de eliberare a Plicului A (risc pierdere de timp si bani). Se poate trece la plicul urmator (respectiv plicul B) numai dupa obtinerea confirmarii de la Ministerul Sanatatii ca Certificatul de Conformitate a fost trimis in UK. Recomandam contact telefonic sau direct cu Ministerul Sanatatii, deoarece Certificatele de Conformitate pentru UK nu apar pe site-ul www.ms.ro sau pe site-le D.S.P.-lor, asa cum se spune. ● Ministerul Sanatatii trimite (la GPhC) Certificatul de Conformitate in limba romana.
Ghid pentru obtinerea avizului de libera practica in UK De la bun inceput trebuie sa mentionam importanta pastrarii ordinii cronologice a pasilor de inregistrare, pentru evitarea repetarii trimiterii unor documente, implicit a pierderilor financiare si de timp.
Romanian Pharmaceutical Society UK is a private company limited by guarantee in the United Kingdom, registered at Companies House under number 7857111